teški


teški
teški interj. Dkšt kartojant nusakomas ėjimas taškantis.

Dictionary of the Lithuanian Language.